Aviso legal

Aviso Legal

L’ús d’aquest web pressuposa el coneixement que conté informació, fotografies, vídeos, gràfics, imatges, programari i altres materials i serveis (d’ara endavant, “el Contingut”), i que aquest Contingut, així com el seu disseny i codis font, són propietat intel·lectual de ORIGEN DESIGN S.L. (B66679242) o que ha estat objecte de llicència o cessió per subministradors de contingut independents.

L’Usuari d’aquest web està d’acord i sap que ORIGEN DESIGN S.L. (B66679242) permet l’accés a aquest contingut, però que aquest es troba protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial (d’ara endavant, “els Drets”), així com que aquests Drets són vàlids i estan protegits en tots els mitjans existents en l’actualitat o que es desenvolupin en un futur. L’Usuari accepta que l’ús del contingut està subjecte i es regeix per aquestes normes, a més a més pels drets, així com per les lleis de la propietat privada aplicables en la legislació vigent.

En conseqüència, tot el contingut del web de Origen Design, està protegit pels Drets i ORIGEN DESIGN S.L. (B66679242) és propietaria o, si fos el cas, llicenciatària, d’aquests; per això, l’usuari no pot modificar, publicar, transmetre, participar en la transferència o venda de reproducció, creació de treballs derivats de, distribució, mostra, exposició o, de cap manera, explotar qualsevol dels continguts en part o en la seva totalitat.

El Disseny de tot el contingut del web és propietat de Mariona Rodríguez Rius (47798883F) i està igualment protegit per lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol altra marca, nom de producte o companyia esmentats en aquest web són drets de propietat intel·lectual o industrial registrats per les seves respectives companyies. En queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització dels propietaris.

ORIGEN DESIGN S.L. (B66679242) podrà efectuar totes les modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i connexió a xarxes temàtiques o Internet.