Ideas de diseño de Escandinavia

Ideas de diseño de Escandinavia

Com que escrivim això al final de l’estiu, la botiga de Pebre Negre és un espai buit, plena de possibilitats, esperant i preparant per a totes les noves i fresques idees que arribaran amb la roba de tardor i hivern.

Como escribimos esto al final del verano, ahora la tienda de Pebre Negre es un espacio vacío, llena de posibilidades, esperando y preparando para todas las nuevas y frescas ideas que llegarán con la ropa de otoño y invierno.

Llevé puesta una máscara de gas cuando me adentré. Aún y así, un par de veces, cuando el viento cambiaba de dirección, mis ojos se pusieron a picar y me fue difícil respirar. Pasé un poco de miedo. ¡Y pensar que los hombres que bajan allí a trabajar lo hacen sin las máscaras!

Quan baixava al cràter portava una màscara de gas. Tot i això, un parell de vegades quan el vent canviava de direcció i m’envoltava amb fum tòxic, encara que portés la màscara, se m’irritaven els ulls i es feia difícil respirar. No em puc imaginar com els homes treballen allà baix cada dia sense màscares.

I wore a gas mask when I went into the crater. Still there were a couple of times when the wind shifted and blew smoke all around me, even with the gas mask, my eyes were stinging and I found it hard to breathe, it was really quite scarey. I can’t imagine how there are men working down there without masks.

La tardor a poc a poc arribarà, així com els dies s’acurtaran i l’ambient es farà més fresc. De la mateixa manera que canviem la roba de l’armari a roba més calenteta, també adaptem la casa a un entorn més familiar, per a sentir-nos més còmodes i relaxats ara que començarem a passar més temps dintre casa. Dissenyadors escandinaus estan atents a aquests canvis d’estació, així que nosaltres mirem les tendències d’aquella part del món per tal d’aconseguir inspiració i bones idees.

El otoño poco a poco llegará, así como los días se harán más cortos y el ambiente se hará más fresco. De la misma manera que cambiamos la ropa del armario a ropa más calentita, también adaptamos la casa a un entorno más familiar, para sentirnos más cómodos y relajados ahora que empezaremos a pasar más tiempo dentro de casa. Diseñadores escandinavos están atentos a estos cambios de estación, así que nosotros miramos las tendencias de aquella parte del mundo por tal de conseguir inspiración y buenas ideas.

Estar en contacte amb la naturalesa és una idea que ens agrada molt. En els mesos més freds no passarem tanta estona a fora, però podem convidar la natura a entrar a casa mitjançant plantes, fotos de la natura i fins i tot branques d’arbres col·locats en un gerro ben escollit. A l’hivern hi ha més temps per a fixar-nos i apreciar les petites coses amb colors, textures, materials i formes inspirades en la naturalesa.

Estar en contacto con la naturaleza es una idea que nos gusta mucho. En los meses más fríos no pasaremos tanto rato afuera, pero podemos invitar la natura a entrar a casa mediante plantas, fotos de la natura y hasta brancas de árboles colocados en una jarra bien escogida. Durante el invierno hay más tiempo para fijarnos y apreciar las pequeñas cosas con colores, texturas, materiales y formas inspiradas en la naturaleza.

La simplicitat és un punt important de la vida nòrdica, cuidadosament escollint coses pràctiques però també boniques, combinant disseny, decoració i funció en objectes simples que també han d’encaixar amb els altres elements de l’habitació. Això crea una ambient nèt que relaxa els ulls i calma la ment.

La simplicidad es un punto importante de la vida nórdica, cuidadosamente escogiendo cosas prácticas, pero también bonitas, y así combinando diseño, decoración y función en objetos simples que también tienen que encajar con los otros elementos de la habitación. Eso crea un ambiente limpio que relaja los ojos y calma la mente.

Formes i estampats gràfics són sens dubte una cosa moderna. Una idea popular és crear un mural d’imatges que et permeti expressar-te a través de les teves citacions preferides, imatges i gràfiques. Fusta sense tractar o, d’altra manera, peces de ceràmica rústiques, poden donar un toc quasi vintage.

Formas y estampados gráficos son sin duda una cosa moderna. Una idea popular es crear un mural de imágenes que te permiten expresarte a través de tus citaciones favoritas, imágenes y gráficas. Fusta sin tratar o, de otra manera, piezas de cerámica rústicas, pueden dar un toque casi vintage.

Mirant els colors ens adonem que diferents tons de gris i blanc s’utilitzen per a donar un transfons de claredat i simplicitat, mentre que el verd també ofereix escalfor i tranquilitat. Aquest any hi ha tendència als accessoris dels colors or, bronze i coure, per a reflectir escalfor i llum. Espelmes i aguanta-espelmes es fan servir per crear una llum tènue i colors clars.

Mirando los colores nos damos cuenta de que diferentes tonos de gris y blanco se utilizan para dar un trasfondo de claridad y simplicidad, mientras el verde también ofrece escalfor y tranquilidad. Este año hay tendencia a los accesorios de los colores oro, bronce I cobre, para reflejar escalfor y luz. Espelmas i aguantaespelmes se utilizan para crear una luz tenue y colores claros.

Gràcies als nostres proveïdors d’escandinàvia per compartir les seves idees i enviar-nos aquestes fotos.

Gracias a nuestros proveedores de Escandinavia para compartir sus ideas y enviarnos estas fotos.

-Escrit per Paul

Facebook: https://www.facebook.com/Origenaltafulla/

Instagram: https://www.instagram.com/origen_design/

 

<< Clicar aquí para ver más blogs